Førehandsrøysting

Førehandsrøysting

Dersom du ønskjer det, kan du røyste på førehand. Du kan røyste på førehand i den kommunen du sjølv ønskjer.

Du kan førehandsrøyste i Servicetorget på kommunehuset, kvardagar mellom klokka 09.00 og klokka 15.00 frå 10. august og til og med 8. september 2023.

Torsdag 31. august er det mogleg å førehandsrøyste i Servicetorget på kommunehuset fram til kl. 18.00 og laurdag 2. september mellom kl. 10.00-14.00