Presentasjon av arbeidet med flaumsikring, masterplan og områderegulering

Parallelt med flaumsikringsarbeidet, blir det og jobba med sluttføring av masterplan for Vågåmo, som båe vil inngå i ei stor og omfattande områderegulering for Vågåmo sentrum og omegn.

Presentasjon av flaumsikring, masterplan og områderegulering (PDF, 3 MB)

Denne presentasjonen vart lagt fram for formannskapet i Vågå 9. februar.