Vågåmo skule

Følg oss på facebook

Teamtelefonar 2021-2022:

Trykk på namnet for e-post. 

1. steg - 913 11 624 Kontaktlærarar Marian Kleiven og Merete Stee

2.steg - 474 16 226   Kontaktlærarar Kristine Snerle og Linda Løberg

3. steg - 47 45 04 18   Kontaktlærarar Hanne-Kari Bakke og Kristin Risheim

4. steg - 91 51 57 07   Kontaktlærarar Thomas Bakke og Eli Blankenborg  

5. steg - 91 52 00 51   Kontaktlærarar Nina Løkken Bråten, Ane Martine Rønningen og Eva Haugo

6. steg - 91 54 35 20   Kontaktlærarar Øyvind Seppola og Mette Mehlum Teppen

7. steg - 91 56 48 63   Kontaktlærarar Kalle Waaktaar, Eva Amalie Valseth og Kristin Mediaas Andersen

SFO - 47 05 46 47

 

Telefonane følgjer klassestega oppover. Har du lagra nummeret som klassetelefon for ditt barn, har du det gjennom heile barneskulen.

Vågåmo skule er attende på gult nivå som betyr at kvart klassesteg er ein kohort. Klassestega har eigne uteområde og det er ekstra reinhald av overflatar i løpet av dagen, i tillegg til god handhygiene.

Vi ønskjer alle elevar i 1.-7.steg velkomne til skulestart måndag 16.august klokka 08.00.

Vi samlast bak skulen i amfiet før alle får gå til sine klasserom. 

 

Ressursgruppa i Vågå kommune er eit samarbeidsmøte mellom føresette og fagpersonar på barn og ungdom innan helse og oppvekst. Gruppa er eit forum for rettleiing og drøfting for at barn og unge skal få rett hjelp på eit tidleg stadium. 

Det er rektor, barnehagestyrar eller helsesjukepleiar som tek kontakt med gruppa for rettleiing eller drøfting. Det blir henta inn samtykke frå føresette før møtet og føresette er velkomne til å vere med på møtet. 

Faste medlemmar i ressursgruppa er:

- Helsesjukepleiar

- Barnevern

- PPT

- Kommunepsykolog

Andre kan bli kalla inn ved behov. 

Sjå brosjyren for meir informasjon. 

Kontakt

Anita Hølmo
Rektor Vågåmo skule
Telefon 61 29 38 00
Mobil 481 57 063
Dag Nyøygard
Assisterande rektor Vågåmo skule
Mobil 950 57 283

Adresse

  • Moavegen 32
  • 2680 Vågå
  • Tlf 61 29 38 00
  • e-post