Vågåmo skule

Følg oss på facebook

Teamtelefonar 2021-2022:

Trykk på namnet for e-post. 

1. steg - 47 41 62 26   Kontaktlærarar Kristine Snerle og Linda Løberg

2. steg - 47 45 04 18   Kontaktlærarar Hanne-Kari Bakke og Kristin Risheim

3. steg - 91 51 57 07   Kontaktlærarar Marian Kleiven og Else Stade

4. steg - 91 52 00 51   Kontaktlærarar Lisbeth Øygarden, Ane Martine Rønningen og Eva Haugo

5. steg - 91 54 35 20   Kontaktlærarar Øyvind Seppola og Ragnhild Aasgaard Aanstad

6. steg - 91 56 48 63   Kontaktlærarar Kalle Waaktaar, Eva Amalie Valseth og Kristin Mediaas Andersen

7. steg - 91 31 16 24   Kontaktlærarar Ragnhild Snerle, Thomas Bakke og Eli Blankenborg

 

SFO - 47 05 46 47

 

Telefonane følgjer klassestega oppover. Har du lagra nummeret som klassetelefon for ditt barn, har du det gjennom heile barneskulen.

Vi ønskjer alle elevar i 1.-7.steg velkomne til skulestart måndag 16.august klokka 08.00.

Vi samlast bak skulen i amfiet før alle får gå til sine klasserom. 

 

Ressursgruppa i Vågå kommune er eit samarbeidsmøte mellom føresette og fagpersonar på barn og ungdom innan helse og oppvekst. Gruppa er eit forum for rettleiing og drøfting for at barn og unge skal få rett hjelp på eit tidleg stadium. 

Det er rektor, barnehagestyrar eller helsesjukepleiar som tek kontakt med gruppa for rettleiing eller drøfting. Det blir henta inn samtykke frå føresette før møtet og føresette er velkomne til å vere med på møtet. 

Faste medlemmar i ressursgruppa er:

- Helsesjukepleiar

- Barnevern

- PPT

- Kommunepsykolog

Andre kan bli kalla inn ved behov. 

Sjå brosjyren for meir informasjon. 

Kontakt

Anita Hølmo
Rektor Vågåmo skule
Telefon 61 29 38 00
Mobil 481 57 063
Dag Nyøygard
Assisterande rektor Vågåmo skule
Mobil 950 57 283

Adresse

  • Moavegen 32
  • 2680 Vågå
  • Tlf 61 29 38 00
  • e-post