Vågåmo skule

Følg oss på facebook

Teamtelefonar 2023-2024:

Trykk på namnet for e-post. 

Vågåmo skule: vagamoskule@vagaskulane.no 

1. steg - 91 56 48 63   Kontaktlærarar Eva Amalie Valseth og Kristin Mediaas Andersen

2. steg - 913 11 624 Kontaktlærarar Marian Kleiven og Hege Grevrusten

3.steg - 474 16 226   Kontaktlærarar Kristine Snerle og Linda Løberg

4. steg - 47 45 04 18   Kontaktlærarar Ragnhild Snerle og Kristin Risheim

5. steg - 91 51 57 07   Kontaktlærarar Thomas Bakke, Tuva Marstein og Eli Blankenborg  

6. steg - 91 52 00 51   Kontaktlærarar Nina Løkken Bråten, Ane Martine Rønningen og Eva Haugo

7. steg - 91 54 35 20   Kontaktlærarar Frode Sandum, Silje Nårstad og Randi Hammer

 

SFO - 47 05 46 47

Rektor: Anita Hølmo, tlf.: 481 57 063, e-post: anita.holmo@vagaskulane.no 

Assisterande rektor: Dag Nyøygard, tlf.: 95 05 72 83, e-post: dag.nyoygard@vagaskulane.no

Kontor: Beret Slåen Aasheim, tlf.: 61 29 38 00, e-post: beret.slaen.aasheim@vagaskulane.no 

 

Telefonane følgjer klassestega oppover. Har du lagra nummeret som klassetelefon for ditt barn, har du det gjennom heile barneskulen.

Artikkelliste

Kontakt

Anita Hølmo
Rektor Vågåmo skule
Telefon 61 29 38 00
Mobil 481 57 063
Dag Nyøygard
Assisterande rektor Vågåmo skule
Mobil 950 57 283
Annette Garden Sveen
Overordna miljørettleiar/rådgjevar Vågåskulane
Mobil 966 01 502

Adresse

  • Moavegen 32
  • 2680 Vågå
  • Tlf 61 29 38 00
  • e-post