Skulestart måndag 16.august

Vi ønskjer alle elevar i 1.-7.steg velkomne til skulestart måndag 16.august klokka 08.00.

Vi samlast bak skulen i amfiet før alle får gå til sine klasserom.