Vatn og avlaup

Vakttelefon for vatn og avlaup: 41 69 49 15

Vassmålaravlesing

Kart med lenker til vasskvaliteten på vassverka:

(klikk her for stor versjon av kartet)

 

Søknad om utsleppsløyve

For abonnentar på vatn og avløp så gjeld «standard abonnementsvilkår for vatn og avløp». Her står det litt juridisk og teknisk informasjon som er viktig å kjenne til. Til dømes så skal det monterast ein reduksjonsventil etter hovudkran om trykket inne i bustad eller fritidsbustad overstig 6 bar. Her visast og kor grensa går mellom offentleg nett og privat nett.

Eit par nyttige lenker:

 

Anna aktuell informasjon

VA-norm

Standard abonnementsvilkår

Reglar for vassmålar (PDF, 575 kB)

Reglar for leveranse av vatn (PDF, 148 kB)

Reglar for leveranse avlaup (PDF, 82 kB)

Søknadsskjema utsleppsløyve (PDF, 61 kB)

Melding om tilknyting til kommunalt ledingsnett (PDF, 13 kB)

Mattilsynet - Informasjon til dei minste vassforsyningssystema

 

Lover og forskrifter

Forskrift for vatn og avlaup

Drikkevassforskriften

Forureiningslova

Forureiningsforskrifta

 

Prislister

Prisliste vatn og avlaup

Prisliste saksbehandling og kontroll av mindre avlaupsanlegg

Kontakt

Hallvard Wangen
Avdelingsleiar VA
Mobil 901 12 892