Statistikk - Vågå brannvesen

Oppdragsmengda til Vågå brannvesen ligg på ca 50-70 oppdrag varsla via 110-sentralen. I tillegg kjem ein del andre oppdrag med ymse bistand.

Alle oppdrag som er varsla via 110-sentralen (Alarmsentral Brann Innlandet) kan du få oversikt over ved å gå inn på sida brannstatistikk.no