Utvald kulturlandskap - Nordherad

Nordherad har hatt status som utvald kulturlandskap i jordbruket sidan 2009. Området har naturverdiar av nasjonal og internasjonal interesse, knytt til det tørre og kalkrike jordsmonnet og sterk påverknad frå beitedyr. Grenda har den tettaste samlinga av freda landbruksbygningar i landet, i tillegg til ei lang rekke andre verneverdige landbruksbygningar på gardar, setrer og rydningsplassar med hus frå 1700- og 1800-tallet.

På Fylkesmannen sine sider finn du ytterlegare informasjon om Nordherad

Kontakt

Anna Bilstad
Konsulent
Mobil 900 84 102

Arbeider måndag og tysdag