Utvald kulturlandskap - Nordherad

Nordherad har hatt status som utvald kulturlandskap i jordbruket sidan 2009. Området har naturverdiar av nasjonal og internasjonal interesse, knytt til det tørre og kalkrike jordsmonnet og sterk påverknad frå beitedyr. Grenda har den tettaste samlinga av freda landbruksbygningar i landet, i tillegg til ei lang rekke andre verneverdige landbruksbygningar på gardar, setrer og rydningsplassar med hus frå 1700- og 1800-tallet.

Søknadsfrist for tilskott gjennom ordninga for utvalde kulturlandskap Nordherad er 15. mars kvart år. Sjå skriv og lenkjer under for meir informasjon om ordninga.

På Statsforvaltaren sine sider finn du ytterlegare informasjon om Nordherad

 

Lenke til søknadsskjema UKL

Nordherad - utvald kulturlandskap i jordbruket Informasjonsskriv 1-2024. (PDF, 313 kB)

Forvaltningsplan for Nordherad (PDF, 4 MB)

Kontakt

Anna Bilstad
Konsulent
Mobil 900 84 102

Tilstades måndag, tysdag og onsdag