Slagverk

Lærar på slagverk og trommer er Paulo Macamo

Slagverk og trommer

Tromme undervisninga er basert på  “progressive rock drumming”  av Andy Griffiths og “Drum Method” av  Craigh Lauritsen.  Frå desse to bøkene plukkar vi  ut  både enkel og avansert trommeteknikk og blander med inspirasjon frå forskjellige låter og frå ulike musikkulturar.

Gjennom trommer og rytmer vil elevane bli kjende med ulike formar for musikk. Elevane vil og bli sett i samspelgrupper og vere med på kulturskulen sine arrangement. Elevane vil og kunne få bli med i Vågå skulekorps. Alle som melder seg på slagverk får lære noter, spele på trommesettet og tilbod om å spele i band. Vi ser an interessene til eleven og jobber ut i frå dette.

Kontakt

Paulo Macamo
Lærar kulturskulen
Mobil 916 84 376

Underviser i gitar, trommer, bass, 3. klasse korps, karusell musikk og teater