Bassgitar

Bassgitar passar frå 3. klasse og oppover

Gitar -  og bassundervisninga i kulturskulen er ubegrensa I høve til musikk stil. Elevane kan få lære alt mogleg som finst  av rytmisk musikk, frå rock, pop, jazz, funk, afro musikk, osb.

Du er liten eller du er stor, med eller utan gitar- eller bass erfaring, du er velkomen! Vi gjev deg enkelt og avansert gitar- eller  bassundervisning.  Du får og vere med i samspillgrupper  og delta på kulturskulen sine arrangement.

På gitar og bass får du lære, gitarteknikk, improvisasjonsteknikk, akkordar, skala, rytme og mange låtar.

Du kan spele akustisk gitar, halvakustisk gitar, el-gitar eller elbass. Kulturskulen har nokre få instrument til utlån, men oppmodar elevane til å kjøpe sin eigen gitar og evt ein forsterkar.

Kontakt

Paulo Macamo
Lærar kulturskulen
Mobil 916 84 376

Underviser i gitar, trommer, bass, 3. klasse korps, karusell musikk og teater