Dans

Tilbod

  • moderne dans, barn (3. - 6. årssteg)
  • moderne dans, ungdom (7. årssteg og oppover) 

Timane inneheld ei blanding av jazz, moderne og kreativt arbeid med artig og fengande musikk.

Målet med danseundervisninga:

  • Å danse er artig, timane skal bere preg av dette
  • Dansetimane er ein arena for læring
  • Elevane skal bli vane med og gode til å samarbeide

Timane starter med et par oppvarmingsdeler og ein styrke/tøyning del.

Deretter held vi fram med å ha dansesekvenser over golvet (i grupper og ein og ein) enten det i form av jazzstil eller moderne.

Timen avslutter med koreografi/ eventuelt kreativt arbeid

Det er viktig for det pedagogiske arbeidet at elever og lærer kan kommunisere godt saman, at lærar skapar ei trygg rame, at alle lærer og at alle føler seg inkludert i klassa.

Danseelevane samarbeider nokre gonger med teaterelevane og lager ei felles, større framsyning. Danseelevane er og med på felles danseframsyning i Norddalen saman med  nabo-kulturskulane våre.

Lærer på dans er Eldri Tofte

Artikkelliste

Kontakt

Anita Moe
Kulturskulerektor
Mobil 901 58 217

Underviser også i fløyte og teater.