Ungdomsrådet

Vågå Ungdomsråd er eit aktivt ungdomsråd beståande av elevar frå ungdomskulen og vidaregåande. 

Representantar frå Vågå Ungdomsråd sit og i Ungdommens Regionråd og Ungdommens Fylkesting.

Ungdomsrådet får politiske sakar som omhandlar barn og unge sine interesser frå kommunestyre for vurdering og høyring, og kan koma med eigne saker på vegne av ungdommen.

Ungdomsrådet står også bak fleire arrangement i bygda. Vågå Ungdomsråd er årleg med å arrangerer BMX-kurset Villa Xtrem i VillaParken

Ved meir spørsmål om ungdomsrådet, kontakt Jørgen Vole på mail jorgen.vole@vaga.kommune.no eller på tlf. 91799894.

Kontakt

Jørgen Vole
Ungdomskonsulent
Mobil 917 99 894