Idrett/ Vågå idrettsråd

Søknadsskjema kulturmidler (PDF, 57 kB) (søknadsfrist 15. mars)

Søknadsskjema for leige av kulturhus og Vågåhallen 2022-23 (PDF, 64 kB) (søknadsfrist 1.5.22)

Vågå idrettsråd

Vågå idrettsråd
Funksjon Namn På val
Leiar Øystein Formo 2022
Nestleiar Yvonne Nyhus-Bakke 2023
Styremedlem Atle Bakken 2022
Styremedlem Else Britt Eide 2022
Styremedlem Svein Rune Damstuen 2022
Styremedlem Terje Kleiven 2023
Vara Ola Skogen 2022
Vara Odd Kristen Repp 2022
Revisor Astrid Grønli

 

Valkomite Vågå idrettsråd

Valkomite Vågå idrettsråd
Funksjon Namn
Leiar Tor Henning Sveen
Medlem Stein Kluften
Medlem Hege Bestum

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818