Idrett/ Vågå idrettsråd

Leiar      Øistein Formo                         På val 2021                                       oiformo@online.no

Nestleiar Yvonne Nyhus-Bakke           På val 2021                                      yvonnenyhus@gmail.com

Styremedlem  Atle Bakken                   På val 2022                                       atleba.ab@gmail.com

Styremedlem Else Britt Eide                 På val 2022                                       ebeide@outlook.com

Styremedlem Svein Rune Damstuen På val i 2022                                    srdams@online.no

Styremedlem Terje Kleiven                   På val 2023                                       terje.kleiven@gmail.com

Vara Ola Skogen                                    På val 2022                                    firmapost@skogenbil.no

Vara Odd Kristen Repp                           På val 2022                                    okrepp@hotmail.com

 

Revisor Astrid Grønli                                 

Valkomite

Leiar      Tor Henning Sveen                        

Medlem              Stein Kluften

Medlem             Hege Bestum                    

Øverste på lista rullerast ut kvart år, og nytt medlem på skaffast i forkant.

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818