Vågå idrettsråd

Vågå idrettsråd 2022-2023:

Leiar: Vidar Elda, vidar.elda@rsbygg.no

Nestleiar: Yvonne Nyhus-Bakke, yvonnenyhus@gmail.com

Styremedlemar: Else Britt Eide, Atle Bakken, Terje Kleiven og Øistein Formo

Mona Sveen, Vågå kommune, er sekretær i idrettsrådet.

Kontakt

Mona Sveen
Folkehelsekoordinator
Mobil 996 93 818