Nye opningstidar på koronatelefon og testing!

Vi har samarbeid med Sel om testing og koronatelefon. Dette samarbeidet vil fortsette framover.

Fordeling av veker ligg i vedlagte tabell

Samarbeid om felles beredskap på koronatelefon og - testing (veke 26 - 39)

Koronatelefonen vil vera betjent mellom kl 09.00-12.00, og testing vil foregå etter avtale med koronatelefonen mellom 09.30-12.00. Vågå helsesenter vil ikkje ha kapasitet til å teste onsdagar i dei vekene det er vaksinasjon.