Covidsituasjonen i Vågå 06.11.20

Kommuneoverlegen ønskjer å orientere om Covidsituasjonen og endringar i rutiner innan heimesjukepleia og sjukeheimen. 

NYTT OM CORONASITUASJONEN I VÅGÅ.

I løpet av de 2 siste ukene har vi hatt 2 nye tilfeller av Covid-19 sykdom i Vågå. De er satt i isolasjon, smitteoppsporing er gjennomført så godt det lar seg gjøre. Den ene  av disse er nå testet negativ og er ute av  isolasjon og karantene igjen fra mandag. Den andre er fortsatt i isolasjon, til vedkommende er symptomfri og testet negativ. Nærkontaktene er i karantene 10 dg fra kontakt dersom de ikke får symptomer. Vi har under 10 personer i karantene per i dag. De er ikke bekreftet syke og er sannsynligvis friske. Får de symptomer så tester  vi dem. Man er i karantene til negativt testresultat foreligger. Det er fremdeles slik at en test på helt symptomfrie individer gir et mer usikkert resultat, det vil si  større sjanse for et falskt negativt svar. Har man blitt definert  ( av oss) som nærkontakt, skal man være 10 døgn i karantene selv om man er symptomfri. Får man symptomer i karantenetiden blir man testet. Testing foregår fremdeles på virkedagene ca kl. 9-11 da prøvene sendes til sykehuset klokka 12. Vi tester ikke i helgen. Får man symptomer i helgen og lurer på om det kan være Covid-19setter man seg selv i karantene og ringer oss mandag morgen på telefon nummer 95253990. 

Situasjonen er ennå ganske oversiktlig. Full kontroll kan man ikke ha uten å hindre nærmest all sosial aktivitet. Men hvis folk fortsetter å være flinke med smitteverntiltak kan vi la veldig mye fortsette på vanlig måte. Da er det viktigst å ikke samles mange i små lokaler, holde god avstand til hverandre, god håndhygiene, hostehygiene, samt overflatedesinfisering der det er nødvendig.

 

INSTRAMMING I BESØKSRUTINER I HJEMMESYKEPLEIEN.

Hjemmesykepleien er bekymret for besøk fra såkalte "røde" områder. Det vil si områder i Norge  med stor smittespredning.  De henstiller til pårørende fra Oslo eller andre områder med stor smittespredning  å utsette besøk til sine pårørende til smittetallene går nedover. Dersom besøk fra røde områder gjennomføres har hjemmesykepleien rutine på å bruke smittevernutstyr i 10 dager etter besøk. Det skaper merarbeid, merutgifter og er utrivelig for pasientene deres. Smittevernutstyret skaper menneskelig avstand og utrygghet hos noen.

 

INNSTRAMMING I BESØKSRUTINER PÅ VÅGÅHEIMEN.

Jeg har vært i møte med ledelsen på Vågåheimen i dag, ved Marianne Stadeløkken og Eli Strøm. Det er stor besøksaktivitet på Vågåheimen. Dette er forståelig etter en vår og sommer med meget strenge besøksregler. Smittesituasjonen i Norge tilsier nå at vi bør stramme inn noe.  Alle besøk skal fremdeles avtales med ansatte på Vågåheimen. Besøk av pårørende fra områder med stor smittespredning, såkalte "røde områder" ønskes ikke. Det kan allikevel være forhold som gjør at det må vurderes tillatelse i enkelte tilfeller.  Man må uansett ringe på forhånd. Besøksaktiviteten i helgene har vært så stor at ansatte føler de ikke har kontroll. Det er mindre personale på vakt i helgene. Vi ønsker å redusere besøksaktiviteten i helgene. Vi ønsker ikke at pasientene tas med ut på tur slik smittesituasjonen er i dag. Vi håper denne innstramningen blir tidsbegrenset og så kortvarig som mulig.

Er det spørsmål til disse innstrammingene, vennligst ta kontakt med de ansatte eller ledelsen ved Vågåheimen.  Vi håper på forståelse for endringene, og vi gjør vårt beste for å balanser tiltakene mot pasientenes behov for et sosialt liv.

 

Hilsen Gulleik Riksaasen

Kommuneoverlege