Covidsituasjonen - besøksrutinar Vågåheimen

Vågå kommune opprettheld strenge besøksrutinar på Vågåheimen. Dette betyr at institusjonene er stengt for allmuen, men at dei næraste til våre pasientar kan få avtale besøk med Vågåheimen på telefon 61 29 37 50 eller 47 61 57 00.


Uansett kva tidspunkt beøket skal skje så må avtala inngåast på kvardagar mellom kl 08.00-14.00. Det vil ikkje vera mogleg å koma på besøk utan at det er gjort ei slik avtale i forkant.