Covid-situasjonen i Vågå 30.12.20

Det er i dag påvist to nye smittede i Vågå. Smittevegen er kjend og båe er i isolasjon.