Covid-situasjonen 18.05.21

Vågå har ingen positive/i isolasjon eller i karantene pr. nå. I dag har Vågå helsesenter testa både for Vågå og Sel og har i alt testa 23 personar. 8 av desse er busett i Vågå.

Vi får totalt 102 vaksinedoser denne veka.

Alle som har fått 1. dose AstraZeneca vaksine vil få tilbod om vidare vaksinering med mRNA-vaksine. Mange av desse står nå for tur for 2. vaksine.

Viktig informasjon til alle som venter på 2. dose etter  AstraZeneca vaksinasjon: AstraZeneca vaksinen mot  Covid 19 er nå tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Vi har i løpet av denne uka fått info om opplegget rundt de som har fått en AstraZeneca vaksine. De får tilbud om en mRNA vaksine. Hos oss betyr det en BioNtech-Pfizer vaksine. Det er den vaksinen vi har brukt hele veien, men unntak av 187 vaksinedoser. Vi har god erfaring med Pfizer vaksinen både lokalt og nasjonalt.  

Vaksinering av AstraZeneca vaksinerte med Pfizer vaksine onsdag 26.05 og 02.06.  Alle som fekk AstraZeneca vaksine i veke 9, skal ha dose nr. 2 - 26.05, tidsrom mellom kl 0830-1200. Dei som fekk AstraZeneca i veke 10 skal ha 2. dose – 02.06. Viktig at alle kjem på riktig dag.  

Dei personane dette gjeld skal ha fått eller vil få  ein sms ang. dette. Ynskjer du ikkje dose nr. 2 etter AstraZeneca vaksine ta kontakt med helsesenteret.  

 

Viktig informasjon til alle som har fått AstraZeneca vaksine, sjå link nedanfor.

Informasjonsbrev til FHIs samarbeidspartnere .pdf

Til deg som har fått første dose av AstraZeneca.pdf

Vaksineringsstatus:

 

Antal doser satt totalt

1509 doser

Tal personar med minst 1 dose

950

Tal fullvaksinerte

559

Plan for vaksinasjon denne veke

Comirnaty/Pfizer: Vi får totalt 102 doser.

 

I følge  prioriteringslista frå FHI er vi på trinn 4.  Alder 65-74 år. Samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp i listen over risikogrupper.  Ein liten prosent helsepersonell/ samfunnskritiske jobber.
Personar født i 1951/52/53 står for tur i trinn 4

Prioritet på vaksine denne veke (gruppe)

Tilbyr vaksine til personar i aldersgruppa 65-74 år. Trinn 4 i prioriteringslista frå FHI.  Dei eldste blir prioritert fyrst.

 

 

 

Koronavaksinasjonen vil foregå på Kulturhuset onsdagar, event. torsdagar.

I forkant av vaksinasjonen skal du fylle ut eit eigenerklæringsskjema. På Vågå kommune si heimeside ligg det ein link til dette skjemaet.

Treng du bistand til å fylle ut skjema eller treng du skyss til vaksinasjonsstedet så meld frå om dette når vi ringer deg.

Navn på vaksina: Pfizer/Comirnaty.

Vi vaksinerer i aldersgruppa 65-74 år. Er det nokon som ikkje har fått tilbod om vaksine som er 71 år eller eldre så gje oss beskjed. Det er  6 veker mellom 1. og 2. dose.

Vi ringer rundt til alle, men mange tek ikkje telefonen.  Dette krev ekstra mykje arbeid for oss. Blir du oppringt frå helsesenteret eller 95 25 39 90, så vær  vennleg å ta telefonen.

 

Hugs at alle vil bli kontakta for vaksinering når det er din tur. Du treng ikkje ringe for å høre når du får vaksine, vi ringer deg.