Vågåheimen

Vågåheimen er den største enkeltarbeidsplassen i Vågå kommune.

Vågåheimen har totalt 34 pasientplassar.

Velkomstbrosjyre (PDF, 547 kB)

Vågåheimen har ei langtidsavdeling med 18 plassar, og ei dementsavdeling med 8 plassar. I tillegg er det 8 korttidsplassar tilknytt Vågåheimen.

Telefonliste Vågåheimen

Telefonliste Vågåheimen
Avdeling Telefonnr
Sentralbord 47 61 57 00
A-fløy 48 04 92 50
D og G-fløy 90 53 41 90/46 80 37 69
C-fløy 90 53 41 54
Arbeidsstugu 91 72 42 98
Kjøken 90 27 20 01
Vaskeri 46 85 99 24

 

Prisliste for langtids- og korttidsopphald ved Vågåheimen

Kurdøgnpris

Jf gebyrregulativet for 2024 - kr 4.025,-

Artikkelliste

Kontakt

Marianne Stadeløkken
Tenesteleiar Vågåheimen
Mobil 970 29 735
Vågåheimen Sentralbord
Mobil 476 15 700