Demens

Om du sjølv eller ein av dine nære får problem med hukommelsen, eller andre symptom på demens, bør du ta kontakt med fastlegen - tlf 61 29 37 00.

Presentasjonsbrosjyre (PDF, 562 kB)

Utredning

  • Fastlegen tek ein grundig legesjekk, og evt viser vidare til spesialisthelseteneste/MR
  • Hukommelsesteam bidreg med heimebesøk og kartlegging

Kontaktpersonar

- Bodil Sagsletten, demenssjukepleiar - tlf 90 41 82 08

- Nicole Kolobekken, ergoterapeut - tlf 48 89 39 96

 

Tilbod som ein kan vere med på:

  • Frivilligsentral - sosial møteplass med ymse aktivitetar
  • Aktivitetsven
  • Besøksven

Kontaktperson

- Inger Kari Sæta, leiar frivilligsentralen - tlf 99 04 12 80

 

Tenester du kan søkje på:

Kontakt

- Tildelingskontoret tlf 91 13 43 58 eller 45 31 21 51

 

Hjelp og støtte til pårørande

  • Kontaktperson frå hukommelsesteam
  • Støttesamtaler frå psykisk helse
  • Pårørandeskule 2. kvart år
  • Hyggekveldar for pårørande
  • Avlasting

I tillegg er Vågå Demensforening ein viktig støttespelar, som arrangerer turar, hyggekveldar, pårørandeskule m.m. Kontaktperson: Kai Valbjør, kaivalbjoer@gmail.com 

Kontakt

Bodil Sagsletten
Demenssjukepleiar
Mobil 904 18 208

Ansvarleg for Grøn omsorg og demensteneste