Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2023

Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2023 er nå publisert, og blir behandla i formannskap den 1. juni og i kommunestyret den 15. juni.

Rekneskapsrapporten kan lesast digitalt her.