Vatningsforbod på Tessand

Det er no lagt ned vatningsforbod for abonnentar knytt til Tessand vassverk.

Kontakt

Martin Olasson Sletten
Ingeniør VARS
Telefon 61 29 36 59

Kontaktperson for tenester knytt til vatn, avlaup, renovasjon og septik