Vatningsforbod for alle knytt til Vågå vassverk

Det er no innført vatningsforbod for alle abonnentar knytt til Vågå vassverk. Årsaken er kombinasjon av høgt vassforbruk og svært lågt nivå på grunnvatnet. 

Forbodet gjeld til ny melding blir gitt.

Det er lov å bruke hagekanne for "småvatning".

Kontakt

Martin Olasson Sletten
Ingeniør VARS
Telefon 61 29 36 59

Kontaktperson for tenester knytt til vatn, avlaup, renovasjon og septik