Varsel om heimevernøving 26. - 29. oktober

I dagane 26. - 29. oktober vil det bli gjennomført HV-øving i vårt område og følgjande informasjon er sendt ut:

Nord-Gudbrandsdal HV-område vil ha tjenstlig behov for å være fysisk tilstede med inntil 35 mannskaper i kommunene Vågå, Sel, Dovre og Lesja nevnte datoer på dagtid, i tidsrommet 07.30 - 17.00.

Uniformert og bevæpnet personell vil kunne observeres i mindre grupper eller enkeltvis på steder man normalt ikke observerer militær aktivitet. Dette gjelder også kommunene Skjåk og Lom.

Det vil bli brukt løsammunisjon under treningen. Aktivitet som inkluderer bruk av dette vil bli lagt til arealer med minst mulig forstyrrelser for mennesker og dyr. Det skal ikke forekomme aktivitet som kan skade natur, miljø eller materielle verdier.

Heimevernet vil gjennomføre tjenesten med særlig fokus på smittevern ifm SARS Covid-19.

Kontaktpersoner i heimevernområdet er:

  • For kommunene Lom, Skjåk, Vågå og Sel - Liaisonoffiser Atle Bakken, tlf 48 13 43 13
  • For kommunene Dovre og Lesja - Liaisonoffiser Dag Christian Hole, tlf 41 23 14 57