Utdeling av nye søppelsekkar

Nye søppelsekkar blir køyrd ut frå 30. september.

Viktig melding til alle abonnentar:

Det er viktig at alle merkar hus/postkasse/inngangsparti med husnummer, slik at det er mogleg å finne fram og at alle får levert rett antall sekkar til rett hus.

Det er vanskeleg for dei som gjer jobben å dele ut rett, når dei ikkje er sikre på kven sitt tun dei står på.

Merking av hus er nedfelt i lokal forskrift, og er også viktig for at ambulanse og brannvesen raskast mogleg skal kunne finne fram.

Kontakt

Martin Olasson Sletten
Ingeniør VARS
Telefon 61 29 36 59

Kontaktperson for tenester knytt til vatn, avlaup, renovasjon og septik