Tilskottsordning for opprydding av eigarlaust avfall etter ekstremværet Hans

Statsforvaltaren minner om den midlertidige tilskotsordninga som er oppretta til opprydding av eigarlaust avfall etter flaumen i august 2023. Endeleg søknasdsfrist er 1. juli 2024. 

Søknadsskjema for ordninga

Det er sett av 10 millionar kroner nasjonalt til denne oppryddinga, for å bidra til å redusere negative miljøkonsekvensar som følgje av forsøpling.

Les skriv frå Statsforvalteren med meir informasjon om ordninga (PDF, 383 kB)

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.