Stenging av kommunehuset 18.04.2024 kl. 14.00 - 15.00

Vågå kommunehus vert stengt frå 14.00 å ut dagen 18.04.2024.