Søke barnehageplass i Vågå 2019-2020

Søknadsskjema

Vågå kommune har to kommunale barnehagar og to private barnehagar.

 

Lalm barnehage:

2 avdelingar, ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

Søre Grindstugu barnehage:

4 avdelingar (1 småbarnsavdeling), ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

 

Tytingen gards- og naturbarnehage:

2 avdelingar, ope 5 dagar i veka, 0-6 år.

Trudelutten musikkbarnehage:

1 avdeling, ope 5 dagar i veka, 0-3 år. 

 

Barn som alt går i ein barnehage i Vågå treng ikkje søkje på nytt, desse skal levere endringsskjema til barnehagen om dei ønskjer endring.

Søknadsfrist: 1. mars 2019