Snøsmelting og stikkrenner

Den høge temperaturen medfører stor snøsmelting og vi ber alle passe på eigne grøfter og stikkrenner, for å hindre skade på veg.