Samasetting av det nye kommunestyret

Etter fordeling av mandat og opptelling av personstemmer og slengere, blir dette den nye samansettinga av kommunestyret i Vågå.

Bygdalista og Senterpartiet inngår eit valteknisk samarbeid, der Senterpartiet får varaordførar.

Bygdalista - 7 representantar:

 1. Harald Sve Bjørndal (ordførar)
 2. Karola Wenzel
 3. Hans Petter Vaberg
 4. Steinar Aasgaard
 5. Svein Ove Brun
 6. Hans Petter Bakke
 7. Mariann Brattland

 

Arbeidarpartiet - 5 representantar:

 1. Gjermund Øihusom
 2. Bjørg Aaseng Vole
 3. Imbert Kleiven
 4. Marte Linderud
 5. Geir Inge Stadeløkken

 

Senterpartiet - 3 representantar:

 1. Jostein Visdal
 2. Åsta Røhr Kleiven (varaordførar)
 3. Marius Michael Haugaløkken

 

Sosialistisk venstreparti - 2 representantar:

 1. Anne Silje Berg
 2. Svein Holen