Rekneskap og årsberetning 2023

Digital årsberetning for 2023, inkludert økonomiske hovudoversiktar og noter for Vågå kommune er publisert via Framsikt. 

Årsberetninga vart behandla i kontrollutval den 25. april, og skal opp i formannskapet den 16. mai og i kommunestyret den 23. mai.

Digital årsberetning for 2023 kan lesast på denne lenken.