Opning av Blåhøvegen 21.06.2024

Blåhøvegen blir opna fredag 21.06.2024

All betaling for passering skjer via passpay.no. Har du ikkje registrert deg der, så kan du gjere det i god tid før du skal passere bommen.