Møte med lag og organisasjonar 14.mars

Vågå kommune v/kulturkontoret  inviterer lag og organisasjonar til informasjonsutveksling torsdag 14.mars kl. 18.00 på kommunestyresalen i Vågå.

Stad: Kommunestyresalen

Tid:  torsdag 14.mars kl. 18.00

  • Informasjon om kulturmiddel og kulturpris 2019
  • Informasjonsutveksling om ulike arrangement sommaren/hausten 2019
  • Informasjon om krav til arrangør av ulike arrangement
  • Repetisjon om Tilskuddsportalen og søknad om støtte
  • Ymse

Ved spørsmål, ta kontakt med kulturkontoret i Vågå kommune,

Mona Sveen eller Stein Holen