Kveomsvegen opnar att

Kveomsvegen er opna for all trafikk no og gjennom helga, fram til kl 8.00 måndag morgon. Då vil vegen stenge etter at skulebussen har gått, og opne att kl 13.30, slik at skulebussen går som normalt også heimatt. Resten av døgnet vil vegen vere open. Dette blir gjort for at den siste ferdigstillinga av vegen skal kunne skje så raskt som råd.

Stenging kl 8.00 - 13.30 vil også gjelde tysdag 5. september. 

Om denne dagstenginga skulle vare lenger enn tysdag, vil det bli lagt ut ny melding om det.