Kva skal Tessand grendahus nyttast til

Torsdag 9. november, kl 19.00, inviterer Vågå kommune til ope møte på Tessand Grendehus. Målsetninga med møtet er å idémyldre rundt vidare bruk av Grendehuset. 
 

Det blir servert kaffi og biteti.