Ikkje lenger passkontor i Lom

Passtilbodet i Lom er avvikla frå 1. januar 2019. Næraste passkontor frå Vågå blir Otta. Der blir det innført timebestilling, slik at ein skal unngå venting.

Tlf nr for timebestilling på Otta er 62 53 90 00

Sjå også politiet.no for meir informasjon om pass.