Hagekulturprisen 2017 til Prestegårdshågein i Ullinsvin

Det Norske Hageselskap melder at årets hagekulturprisar går til Rønvik sykehuspark i Bodø, Folkeparkens venner i Askim og Hagegruppa ved Prestgardshågein i Ullinsvin i Vågå. Prisane blir tildelt for innsatsen institusjonar og frivillige står for, i tråd med Det norske hageselskaps formål og til glede for heile samfunnet.

Prestegårdshågein er eit smykke for bygda, heiter det i grunngjevinga frå juryen.

Les heile pressemeldinga frå Det Norske Hageselskap (PDF, 64 kB)