Frist for å søkje kommunalt næringsfond

Neste frist for å søkje om tilskott frå kommunalt næringsfond i Vågå er 1. oktober.

Søknadsskjema

Kontakt

Live Opsahl Brimi
Næringskoordinator
Telefon 61 29 37 58
Mobil 990 28 322