Covid-situasjonen i Vågå, 17.4.21

Vi har ingen fleire nye positive i Vågå. 21 testar frå i går er no analysert og samtlige er negative.

Dei siste testresultata knytt til ventekarantene for 9. klasse er og negative. Dette inneber at 9. klasse no er ute av ventekarantene.