BYGG LØNNSOMT - fjøs for storfe

Har du tankar eller konkrete planar om å bygge/bygge om fjøs for storfe, kan dette vere eit møte for deg.

Kommunestyresalen, Vågå, onsdag 15. mars.
Foredrag og arbeidsmøte med Lars Erik Ruud, leiar i prosjekt "Innlandsfjøset", https://innlandsfjoset.com/

Program:
Kl. 11.00: Åpent møte.

- Orientering om kommende prosjekt "Fjøsløftet" v/ Ragnhild Sjurgard, NLR.

- Lars Erik Ruud presenterer og deler erfaringar frå prosjekt Innlandsfjøset.

 

Kl.12.30: Lunsj

Kl.13.15 – 15.30: Arbeidsmøte med fokus på fjøsbygg på eigen gard.

Med utgangspunkt i arbeidsmetode frå prosjekt "Innlandsfjøset" jobbar deltakarane med planar der utgangspunkt er eigne ressursar og eigen gard.
Veiledning undervegs v/Lars Erik Ruud.

P.g.a. servering og organisering av arbeidsmøtet kl. 13.15, må vi ha påmelding.

Påmeldingsfrist 13.mars
Gje melding om du ynskjer å vere med på heile eller delar av arrangementet.

Påmelding til:
Per-Ivar Weydahl, e-post: 
per-ivar.weydahl@vaga.kommune.no

Kjersti Reksen, e-post: kjersti.reksen@vaga.kommune.no

Kontakt

Kjersti Reksen
Konsulent
Mobil 947 99 432