Barnehagebetaling 2022/2023

Makspris

"Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.  Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Gratis kjernetid

 Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. Fra 1. august 2022 settes inntektsgrensen til 598 825 kroner."

Ønskjer du å søkje om redusert foreldrebetaling, kan dette nå gjerast elektronisk via www.barnehage.visma.no/vaga eller via Vågå kommune sine heimesider under barnehage, der ein søkjer barnehageplass. Ved nytt barnehageår, må ein alltid søkje om ny redusert foreldrebetaling.