Når må barnet vere heime frå barnehagen?

Denne informasjonen er utarbeidd av smittevernlegane i Nord-Gudbrandsdal i samarbeid med koordinator i samfunnsmedisin, og baserer seg på retningsliner frå Folkehelseinstituttet.

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Erfaring viser at strenge regler for å
holde syke barn hjemme har begrenset effekt på spredning av smitte. Det skyldes bl.a. at sykdommer er smittsomme før tegnene på sykdom vises. Vanligvis er det barnets allmenntilstand som avgjør om det bør være hjemme fra barnehagen. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen og feberfri når det er i barnehagen. For å hindre spredning av smitte til andre, kan det for enkelte sykdommer likevel være nødvendig å bli hjemme.

Dersom barnet har smittsomme sykdommer som krever legebehandling (f.eks. hjernehinnebetennelse og kikhoste), er det viktig at du drøfter med legen hvor lenge barnet skal være borte fra barnehagen.

Eksempler på når barn bør holdes hjemme

Feber

Barns normale temperatur kan variere. Mer enn 37,5 ° om morgenen og 38 ° på kvelden regnes som forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Forkjølelse, hoste og influensalignende symptomer

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Ørebetennelse

Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Øyekatarr

Det er ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med mye pussdannelse, kontakt lege. Barnet bør holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll. Det blir en skjønnsmessig vurdering - grunnlaget for vurderingen må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter.

Vannkopper

Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

Diaré og/eller oppkast

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som til vanlig har en tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker smitte gjennom matvarer (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer. Ved smittsomme diarèlidelser i husstanden, kan det være lurt å drøfte med lege om barn skal holde seg borte fra barnehagen.

Hodelus

Hvis det oppdages hodelus hos barn i barnehagen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem.
Barnet kan fortsette i barnehagen som normalt etter så raskt som mulig å ha begynt på lusekur.

Mark (barnemark)/spolmark

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling.

Ringorm

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Skabb

Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Eksempler på når barn ikke trenger å holdes hjemme

Ved påvisning av enkelte sykdommer er det ikke hensiktsmessig å holde barn hjemme. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, eller fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt frisk, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig at det ikke berettiger å holde barnet hjemme.

Eksempler på slike sykdommer er femte barnesykdom, munnsår, vorter og hånd-fot-munnsyke.

 

Meir informasjon finst på Folkehelseinstituttet sine sider

Kontakt

Jorunn Linderud
Tenesteleiar Søre Grindstugu barnehage
Mobil 976 05 695
Siv Kristin Paulsen
Tenesteleiar Lalm barnehage
Mobil 952 81 106