Høyring og kunngjeringar

På denne sida vil du finne oversikt over planar som er ute på offentleg høyring eller som er under behandling.

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 909 90 488
Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 480 69 256