Kva reguleringsplan gjeld for din eigedom?

Du kan finne ut kva plan som er gjeldande ved å søke på eigedomen din i kartløysinga vår
 

I denne kartløysinga finn du alle reguleringsplanane og kommuneplan i Vågå.

Brukarrettleiing

Ved å zoome inn og klikke i planområdet i kartet, får ein i venstremenyen opp planføresegner, plankart som pdf-fil og saksprotokoll. 

I kartinnsynsløysinga finn du også grunnkart, flyfoto m.m.

Du kan m.a. søkje på adresse, stadnamn, gårds- og bruksnummer (gardsnummer/bruksnummer, kommune).

Kontakt

Ingunn Moen Helland
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 909 90 488
Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 480 69 256