Vakttelefonar veg

Vegvedlikehald/brøytevakt
Område Ansvarleg Telefon
Fv51 Mesta 95 19 54 40
Rv15 Brenden Maskinservice 175
Alle kommunale vegar unnateke Synslia, Storrviksroe, Brugrend og Tessand Even Sveen Maskinservice 95 17 17 16
Synslia, Storrviksroe, Brugrend og Tessand Even Sveen Maskinservice 95 17 17 16

 

Sommarvedlikehald veg
Teneste Kontakt Telefon
Alle dei kommunale vegane Vågå kommune 41 69 49 15
Gateljos Vågå kommune 61 29 36 00
Automatiske bommar - Slådalsvegen og Blåhøvegen Vågå kommune 41 69 49 15

Artikkelliste