Revisjon av kommunedelplan for klima, energi og miljø for Vågå kommune 2023-2031 - høyring og offentleg ettersyn av planforslag

Kommunestyret har vedteke fastsetting av planprogram for revisjon av kommunedelplan for klima, energi og miljø 2023-2031. Kommunestyret har også vedteke  å legge forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø for Vågå kommune 2023-2023 med tilhøyrande tiltaksdel ut til offentleg ettersyn og høyring. Har du innspel eller merknader til planforslaget så send det inn til kommunen. Vi ønskjer spesielt innspel til tiltaksdelen.

Kommunestyret har i møte 28.09.2023, sak 58/23, med heimel i plan- og bygningslova § 11-13 vedteke fastsetting av planprogram for revisjon av kommunedelplan for klima, energi og miljø 2023-2031. Kommunestyret har også vedteke med heimel i plan og bygningsloven § 11-14 å legge forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø for Vågå kommune 2023-2023 med tilhøyrande tiltaksdel ut til offentleg ettersyn og høyring i 8 veker. 

 

Planforslaget består av følgjande dokument:

 

Vågå kommune ønskjer spesielt attendemelding på forslag til tiltak som er foreslått i tiltaksdelen til klima, energi og miljøplan 2023-2031.

 

Innspel til planforslag kan sendast til Vågå kommune, Edvard Storms veg 2, 2680 Vågå eller e-post: postmottak@vaga.kommune.no.

Høyringsfrist er 4. desember 2023 

Kontakt

Laila Nersveen
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 480 69 256