Rovvilt

Kommunal rovvilttelefon for Sel og Vågå er operativ på kveld og i helger f.o.m. 10.07 t.o.m 15.09.

Telefonnr: 902 39 071

Informasjonsbrosjyre fra Statsforvalteren i Innlandet om Rovvilt og beitesesongen 2023 finn du her

Artikkelliste

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.

Kjersti Reksen
Konsulent
Mobil 947 99 432