Landbruksvikar

Har du behov for landbruksvikar, ta kontakt med servicetorget, tlf 61 29 36 03.

Prisliste landbruksvikar

 

Kommunal landbruksvikar skal i fyrste rekkje vere eit tilbod til gardbrukarar som opplever akutt sjukdom. Om behovet for landbruksvikar ikkje er akutt, ser vi helst at du ringer seinast fredag i veka før.

Landbruksvikaren har fagleg kompetanse for alle typar gardsarbeid.