Kontorfelleskap, næringslokal og tomter

Det fins fleire kontorfellesskap og næringslokal i Vågå Kommune. På denne sida finn du ei oversikt av lokal og kontaktpersonar. 

Har du generelle spørsmål om etablering i Vågå, ta kontakt med næringsansvarleg i Vågå Kommune, Live Brimi 

Lensmannsgarden

Lensmannsgarden ligg sentralt like ved Vågå Hotel og fylkesveg 452 som går gjennom Vågåmo. 
Inngang på baksida av bygget i forhold til vegen. 

Heimeside

Kontakt: Ole Tronn Anderssen tlf: 997 12 828

Epost: oleta1984@hotmail.com

 

Næringsparken Vågå 

Kontorfellesskap på industriområdet i Vågå

Næringsparken Vågå AS ble etablert i 2018, og er eit kontorfellesskap for fleire bedrifter. Totalt utgjør dette 70 personer under same tak.

Adresse: Industrivegen 4, 2680 Vågå

Kontaktperson: Kjetil Bøhmer Løkken og Ola Skogen 

Vågåtunet

Grunnplanet er på 420 kvm samt lager i kjellar. Lokalet kan delast i to driftseiningar.

Kontakt: Olav Bergnor, tlf:  90 75 85 77
e-post: olav@beno.no

Ysteriet – Vågå Næringshage

Vågå Næringshage driftar utleige for dagens aktørar på ysteriet i Vågå. Eigarar er Nordplan, Skåppå og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Heimeside

Kontaktperson: Kjærsti Gangsø

Kolbotn Kontorfellesskap

Kontorene ligg på Kolbotn industriområde på Lalm

Flotte, lyse kontorlokale. Det er enkelt kontor eller samla kontorgrupper i bygget. Kontora tilrettelegges ferdig innreda etter behov for leigetakarar. Det er alle nødvendige fasilitetar tilgjengelig som wc, minikjøkken, møterom og fiber.

Heimeside

Kontakt: Tlf.: 40431891
E-post: post@kolbotnkontorfellesskap.no

Artikkelliste