Piano

Pianoundervisninga er ein individuell undervisning frå 7 år og oppover. Elevane vil på dette tilbodet få undervisning ieit stort spenn, alt frå klassisk musikk til besifringsspill.

Undervisninga er i hovudsak basert på notar, teknikk og teori, men ein vil og sjå på gehørspill og bruksspill (akkompagnement) som ein viktig del av undervisninga.

Piano er av dei mest populære instrumenta, og det er brukt i de fleste musikkgenre. Det er og mykje brukt til å akkompagnere andre instrument.

Mange av de største komponistane frå 1700 og oppover har komponert musikken sin på og for piano.

Du må ha et piano/keyboard heime som du kan øve på. Kulturskulen har nokre til utlån, men sjansen er stor for at det er lånt ut. LÆrar på piano er Brit Alseth.

Artikkelliste

Kontakt

Anita Moe
Kulturskulerektor
Mobil 901 58 217

Underviser også i fløyte og teater.