Videosamtale med pasientar på Vågåheimen eller i heimetenesta

 Vågå kommune har lagt til rette for at familiemedlemmar som ønskjer å kome i kontakt med pasient på Vågåheimen eller i heimetenesta, kan kommunisere ved hjelp av videosamtale. 

Vi ber om at dei som ønskjer ei videosamtale med sine om å kontakte:

Heimetenesta på telefon 97 05 26 51 og avtal tidspunkt for samtale.

Vågåheimen på telefon 48 04 92 50 og avtal tidspunkt mellom kl. 11.00-13.30 dagen før.